personen

mr. Wybrand van Itsma

geboren: 1693
overleden: 06-1759

lid Vroedschap van Harlingen (1746 - 1759).

opmerkingen

Overig: was vóór 1746 waarschijnlijk lid van de vroedschap van Dokkum.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 506.

Tresoar Stadhouderlijk archief, inv. nr. 361, jaar 1759.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1741 - 30-04-1742
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1742 - 30-04-1745
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1745 - 06-1759
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.