personen

Rogier Sabé

geboren: ca. 1680
overleden: 10-1745

lid Raad van Kampen (1721 - 1745).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 628.

Schilder, K., Anthony van Mierlo's register van Overijsselse ambtenaren (Kampen 1984) 32.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 271.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 25-05-1725 - 05-05-1726
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 07-11-1728 - 30-04-1729
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1732 - 31-10-1733
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1735 - 31-10-1736
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1739 - 30-04-1741
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1744 - 10-1745
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting) geeft blijkens de resoluties van de Raad van State onjuist aanvangsjaar 1745. Beëindigd door overlijden.