personen

mr. Frederik Willem van Ghendt baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

geboren: 1743
overleden: 07-06-1774

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 342 en II, 228.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-02-1767 - 14-02-1770
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...