personen

mr. P. van IJzendoorn

geboren: 1749
overleden: 1818

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-02-1807 - 01-01-1809
anderen met deze aanstelling...

Alle in Den Haag woonachtige leden van de Staatsraad in buitengewone dienst werden op 14 februari 1807 voor dat jaar in gewone dienst benoemd. Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807.

functie: lid
instelling: Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland
van: 19-08-1809 - 31-12-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Conseil de Liquidation à Amsterdam
van: 28-10-1810 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Commissie vervangende het Hof van Rekeningen
van: 29-11-1811 - 30-11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Rekenkamer (1813-1814)
van: 30-11-1813 - 07-07-1814
anderen met deze aanstelling...