personen

Cornelis Jacobsz. van Leeusveld

geboren: -
overleden: 29-07-1655

lid Vroedschap van Leiden (1648 - 1655).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 195.

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1652 - 03-05-1655
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...