personen

Wijbrandt Jansz. Schram

geboren: 1583
overleden: 1626

lid Vroedschap van Enkhuizen (1615 - 1625).

opmerkingen

Vroedschap: 'Namen van de etc.' geeft zitting 1613-1626, Bonke 1615-1625.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 122.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 25-05-1618 - 19-06-1619
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...