personen

dr. Derk Berdenis

Ook bekend als Theodorus Berdenis.

geboren: ca. 1609
overleden: 1667

lid Raad van Deventer (1655 - 1667).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 509.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 102-103.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1661 - 31-03-1664
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 27 april.