personen

mr. Nicolaas Willem Hartman

geboren: 1746
overleden: 1809

opmerkingen

Overig: op 19 maart 1799 werd Hartman benoemd in het Departementaal Gerechtshof van de Delf , dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 270.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 62 (1976) 171..

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 29-09-1773 - 03-05-1774
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 04-05-1774 - 09-09-1795
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 13-04-1795 - 31-12-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)
van: 01-01-1803 - 1809
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.