personen

Gerardus Jacobi

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-10-1577 - 1578
namens: Oostergo, Dantumadeel
anderen met deze aanstelling...