personen

Lodewijk Gansneb genaamd Tengnagel tot Marxveld

geboren: 1622
overleden: 08-01-1680

lid Ridderschap van Overijssel (1654 - 1680).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft geboortejaar 1623, Mensema 1622.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 518.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-10-1660 - 30-10-1663
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-10-1669 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens Frans-Münsterse bezetting Overijssel.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 06-05-1679 - 01-1680
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden op 8 of 9 januari.