personen

Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga

geboren: ca. 1721
overleden: 05-07-1768

opmerkingen

Overig: was grietman van Rauwerderhem 1729-1768.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 167.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 101 en II, 67.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 594.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 19-04-1740 - 17-07-1743
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-02-1746 - 21-02-1749
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1752 - 13-02-1755
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 11-01-1755 - 11-05-1758
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Ging over naar zetel Oostergo.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-05-1758 - 11-02-1761
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: dag waarop hij de zetel namens het kwartier Zevenwolden verruilt voor die van Oostergo.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1761 - 16-02-1764
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...