personen

Dierck Diercksz.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Sloten ( - ).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-05-1613 - 28-04-1615
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...