personen

dr. Cornelis Vos

geboren: 1623
overleden: 01-1684

lid Raad van Deventer (1664 - 1672). lid Raad van Deventer (1675 - 1684).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 521.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 103-105.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1671 - 1672
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 16 juni. Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 23-04-1675 - 27-06-1678
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...