personen

Johan Steenbergen

geboren: 1657
overleden: 07-1737

lid Raad van Kampen (1729 - 1737).

opmerkingen

Persoonsgegevens: geboortejaar niet geheel zeker (zie Van Doorninck). Van Doorninck geeft jaar van overlijden 1757, Schilder 1737.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 641.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 295.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 08-11-1736 - 12-05-1737
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...