personen

Jacob Carel Abbema

geboren: 1749
overleden: 1835

opmerkingen

Overig: in 1807 was Abbema Generaal-Majoor. Abbema werd in 1812 gearresteerd voor "concussion" tijdens de uitoefening van zijn functie en op 20 maart 1812 bij decreet van de Keizer vrijgelaten.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) I, 8.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 5.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 99.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-12-1807 - 01-01-1809
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807.

functie: lid
instelling: Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland
van: 19-08-1809 - 31-12-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: auditeur de la première classe
instelling: Conseil d' Etat
van: 1810 -
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département du Zuyderzee
van: 07-04-1811 - 02-1812
namens: Arrondissement Amsterdam
anderen met deze aanstelling...