personen

dr. David Harmensz. Graswinckel

geboren: 1732
overleden: 1803

lid Veertigraad van Delft (1761 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Graswinckel, D.P.M., Graswinckel. Geschiedenis van een Delfts brouwers- en regenten-geslacht ('s-Gravenhage 1956) 348.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 123.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 10 (1919) 117.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 344.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1785 - 30-04-1788
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 20-04-1790 - 08-04-1793
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...