personen

Derck Stikke

Ook bekend als Diederik Stikke, Dirck Stickingh.

geboren: -
overleden: ca. 1619

lid Raad van Deventer (1586 - 1586). lid Raad van Deventer (1591 - 1597). lid Raad van Deventer (1600 - 1600). lid Raad van Deventer (1602 - 1614). lid Raad van Deventer (1615 - 1619).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 405.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 94-98.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 10-09-1597 - 06-06-1611
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 28-07-1611 - 06-05-1614
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename (commissie Staten van Overijssel 1 juli Oude Stijl).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 27-05-1616 - 19-12-1616
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename. Einddatum: laatste vergadering.