personen

dr. Hendrik Bartholomeusz. van den Santheuvel

geboren: 1687
overleden: 28-08-1747

lid Oudraad van Dordrecht (1722 - 1747).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 223.

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 214.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 10 (1956) 70.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1742 - 30-04-1745
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...