personen

dr. François van den Born

geboren: -
overleden: 08-01-1670

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 18-12-1652 - 08-01-1670
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 1 januari 1653. Beëindigd door overlijden.