personen

Joannes Franciscus Rudolphus van Hooff

geboren: 1755
overleden: 1816

opmerkingen

Overig: op 8 mei 1807 kreeg de Minister van Justitie en Politie twee maanden verlof tot herstel en nam de Minister van Buitenlandse Zaken Van der Goes voorlopig de portefeuille waar. Op 22 mei 1807 nam Staatsraad Cambier de portefeuille over in afwachting van een nieuwe benoeming, geassisteerd door Meerman van der Goes.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 116.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 821.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 76.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Bataafs Brabant
van: 01-01-1796 - 29-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Leende
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-03-1796 - 01-03-1796
namens: Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Eindhoven
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-11-1803 - 30-04-1805
namens: Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van Justitie en Politie
van: 04-07-1806 - 29-07-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Justitie en Politie
van: 29-07-1806 - 27-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-12-1806 - 26-06-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 08-05-1807 - 06-1807
anderen met deze aanstelling...

Bij secreet besluit.

functie: commissaris-generaal in Oost-Friesland
instelling: Gouvernement-Generaal van Oost-Friesland
van: 20-05-1807 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-12-1807 - 1808
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807. Op 1 juli 1808 werd een pensioen toegekend.