personen

dr. Pieter de Pui

geboren: 1710
overleden: 26-12-1766

lid Vroedschap van Enkhuizen (1749 - 1766).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 181.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1763 - 30-04-1766
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1766 - 26-12-1766
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.