personen

dr. Martinus den Beer

geboren: ca. 1706
overleden: 08-09-1778

lid Vroedschap van Schiedam (1730 - 1778).

opmerkingen

Vroedschap: volgens Kronieken tot 1748, blijkens Wapenheraut echter toen meteen herbenoemd. Kronieken vermeldt overigens tweemaal een Martinus den Beer, die beide in 1730 vroedschap zouden zijn geworden. Dit lijkt onwaarschijnlijk.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 98.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 182.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 3.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-03-1742 - 30-04-1745
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-04-1761 - 14-03-1764
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...