personen

Jacob van der Poel

geboren: 1657
overleden: 1714

lid Vroedschap van Den Briel (1681 - 1714).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 3 en 174.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 94 (1977) 332.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 17-03-1695 - 11-05-1698
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1706 - 30-04-1708
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...