personen

Jan Willemsz. Verdam

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Den Briel ( - ).

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1616 - 30-04-1618
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...