personen

dr. Hendrik Frederik Bouwer

geboren: ca. 1730
overleden: 22-01-1780

lid Raad van Deventer (1750 - 1780).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 676.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 189-193.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-11-1756 - 30-04-1758
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft ten onrechte 'G. Brouwer'.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1758 - 30-04-1761
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1765 - 30-04-1766
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-05-1769 - 01-05-1770
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...