personen

Hessel van Aysma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 243-245 vermeldt verschillende personen met deze naam, zonder dat duidelijk is wie de hier bedoelde is, en of alle hier vermelde bovenlokale functies bij één en dezelfde persoon horen.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 28-07-1655 - 19-07-1656
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 18-10-1657 - 23-04-1658
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 18-06-1668 - 07-05-1670
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...