personen

Cornelis Lambrechtsz. van der Wel

geboren: -
overleden: 01-08-1622

lid Veertigraad van Delft (1576 - 1621).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Boitet geeft overlijden 8 augustus of 19 november 1621, Kronieken 20 november 1621, De Vries 1 augustus 1622.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 83 en 85.

Bouricius, L.G.N., Lijst der regeeringspersoonen van Delft, alphabetisch gerangschikt naar Boitet's opgaven (manuscript Centraal Bureau voor Genealogie 1925)

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 14.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1595 - 30-04-1597
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...