personen

Joachim Philip Adolf van Rechteren tot Mennigjeshave

geboren: 1715
overleden: 17-08-1796

lid Ridderschap van Overijssel (1740 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 698.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 29-05-1767 - 10-11-1768
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 21-11-1781 - 06-05-1783
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 698 geeft onjuist eindjaar 1793.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-05-1783 - 19-05-1785
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-05-1791 - 23-09-1793
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...