personen

Johan Ripperda tot Weldam

geboren: ca. 1610
overleden: 30-09-1653

lid Ridderschap van Overijssel (1635 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 454.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 1188.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 29-05-1639 - 26-06-1643
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1646 - 31-03-1650
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 18 april. A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 454 geeft onjuist eindjaar 1648.