personen

mr. Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom

geboren: 27-06-1740 te Delft
overleden: 03-04-1814 te Leiden

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 323.

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 4 (1913) 44.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 151.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 12-07-1780 - 06-04-1785
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot thesaurier-generaal van de Unie.

functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 21-02-1785 - 24-10-1787
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 16-01-1788 - 1795
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 26 januari.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...