personen

Jacob Willemsz. Steenhuysen

geboren: -
overleden: 1612

lid Vroedschap van Alkmaar (1590 - 1612).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 10.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 430.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 04-01-1594 - 15-01-1595
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 12-01-1600 - 25-01-1602
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 19-01-1604 - 19-01-1606
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 24-01-1608 - 19-04-1610
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.