personen

jonkheer mr. Jan van de Poll

geboren: 25-08-1759 te Amsterdam
overleden: 22-06-1822 te Heemstede

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 185.

Hofland, P., Leden van de Raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941 (Amsterdam 1998) 240.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 42 (1949) 471.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 742.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 94.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 16-11-1808 - 30-07-1810
namens: Amstelland
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Amortisatiekas (Mortificatiekas)
van: 20-09-1809 - 1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Syndicat de Hollande
van: 08-11-1810 - 1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...

Vice-president.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 19-09-1814 - 22-06-1822
namens: Amsterdam, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1814-1861)
van: 21-09-1814 - 22-06-1822
anderen met deze aanstelling...