personen

Petrus van der Wetering

geboren: -
overleden: -

lid Raad van Kampen (1706 - 1730).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden vóór 5 augustus 1732.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 603.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 355.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 10-04-1719 - 30-04-1720
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-05-1723 - 24-05-1725
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...