personen

Jan Troost

geboren: 01-12-1776
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: Rzn.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies-notularis
instelling: Algemene Secretarie van Staat
van: - 28-02-1806
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: klerk der Derde Klasse
instelling: Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind
van: 21-06-1800 - 23-07-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: commies-notularis
instelling: Secretarie van het Staatsbewind
van: 23-07-1802 -
anderen met deze aanstelling...
functie: commies-notularis
instelling: Secretaris van Staat voor de Financiën
van: 28-02-1806 -
anderen met deze aanstelling...
functie: chef de bureau
instelling: Ministerie van Financiën
van: 22-06-1808 - 1810
anderen met deze aanstelling...
functie: referendaris
instelling: Generale Directie der Ontvangsten (1821-1824)
van: 29-12-1823 - 30-03-1824
anderen met deze aanstelling...

Commies met de persoonlijke titel van referendaris.

functie: referendaris
instelling: Departement van Ontvangsten (1824-1831)
van: 30-03-1824 - 09-09-1831
anderen met deze aanstelling...
functie: referendaris
instelling: Departement van Financiën (1813-1861)
van: 09-09-1831 - 01-07-1842
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: ingangsdatum pensioen.