personen

dr. Gerhard Bruins

geboren: -
overleden: -

lid Raad van Deventer (1709 - 1724).

bron voor de persoonsgegevens

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 108-110.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-05-1714 - 28-04-1717
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft, in tegenstelling tot alle andere bronnen voornamen 'Georgh Gerhard'.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 08-05-1719 - 03-06-1720
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1721 - 07-06-1722
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...