personen

dr. Emanuel Ras

geboren: 1694
overleden: 16-10-1761

lid Vroedschap van Alkmaar (1728 - 1761).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 20.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-02-1734 - 31-01-1735
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 18-01-1743 - 30-04-1745
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-07-1749 - 31-01-1753
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1755 - 31-01-1757
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1759 - 31-01-1761
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...