personen

dr. Willem Hermansz. Hallincg

geboren: 1619
overleden: 1679

lid Oudraad van Dordrecht ( - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 1083.

Veldhuijzen, G., Nieuwe heeren nieuwe kussens. Het regentenpatriciaat van Dordrecht 1672-1685 (Dordrecht 1988) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-03-1655 - 15-05-1658
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-05-1667 - 21-03-1670
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 21-04-1670 - 27-09-1672
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...