personen

Hendrik Schaep tot den Dam

geboren: 1597
overleden: 05-02-1665

lid Ridderschap van Overijssel (1626 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 435.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1639 - 30-04-1640
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 18-07-1647 - 22-08-1651
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...