personen

dr. Theodorus van Bleyswijk

geboren: 1655
overleden: 17-01-1700

lid Vroedschap van Schiedam (1680 - 1700).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Wapenheraut 1900 geeft afwijkende overlijdensdatum 17 juni in plaats van 17 januari. De laatste datum is echter het meest waarschijnlijk, omdat Van Bleyswijk al in januari 1700 wordt opgevolgd in de Rekenkamer ter auditie.
Vroedschap: Wapenheraut geeft afwijkend aanvangsjaar 1681.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 185.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2 en 3, 4 (1900) 184 en 22 (1918) 261.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1684 - 30-04-1686
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1698 - 17-01-1700
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden (zie opmerkingen).