personen

Jacob Johan Bergsma

geboren: 26-12-1771 te Dantumawoude
overleden: 23-10-1854 te Utrecht

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 82.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 57.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Raad van Financiën in het Departement Friesland
van: 19-07-1805 - 07-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Friesland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller de préfecture
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 28-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1814
namens: Dantumadeel, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814. Eind: ontslag (ontvanger der directe belastingen, een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 06-07-1819 - 01-07-1822
namens: Dantumadeel, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...