personen

Peter Hendriksz. Moock

geboren: -
overleden: ca. 1652

lid Raad van Kampen (1605 - 1607). lid Raad van Kampen (1609 - 1619).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 432.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 221.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1615 - 31-03-1618
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1616.