personen

dr. Anthonie de Glarges

geboren: 1654
overleden: 13-08-1723

lid Vroedschap van Haarlem (1680 - 1723).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 35 (1981) 229.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 13-05-1692 - 04-05-1695
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1704 - 30-04-1707
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 18-03-1718 - 30-04-1719
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...