personen

Julius Matthijs van Beyma

geboren: 1727
overleden: 08-02-1808

opmerkingen

Persoonsgegevens: Haagsma geeft afwijkende overlijdensdatum 19 juli 1801 in plaats van 8 februari 1808. Haagsma en Smits geven geslachtsnaam 'Beyma thoe Kingma', maar de laatste toevoeging wordt blijkens De Haan Hettema pas door een latere naamgenoot gevoerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haagsma, S., Lijst van ambtenaren en beambten bij het collegie ter admiraliteyt in Vrieslandt (1899; handschrift 9360 in bibliotheek Tresoar ) 4.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 37 en II, 35.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 20.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 30-10-1745 - 1795
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 15-02-1770 - 14-02-1773
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...