personen

Jelle Sybesz.

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-09-1578 - 14-02-1581
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: College van Superintendentie der Admiralteit (1589-1593)
van: 08-06-1589 -
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten-Generaal.