personen

mr. François Jacob Gallé

geboren: 1736
overleden: 1809

opmerkingen

Overig: op 12 april 1799 werd Gallé benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Dommel, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

functies in bovenlokale instellingen

functie: landsadvocaat
instelling: Commissie van 's Lands Advocaten
van: 26-09-1798 - 08-07-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Justitie van Brabant (1795-1802)
van: 17-01-1800 - 06-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Brabant (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: landsadvocaat
instelling: Landsadvocaten ter advies van het Staatsbewind
van: 26-06-1804 - 06-1809
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.