personen

dr. Arent Lemker

Ook bekend als Arnold Lemker.

geboren: 1662
overleden: 1716

lid Raad van Deventer (1692 - 1704).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 565.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 106-107.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1694 - 30-04-1705
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...