personen

Adriaen Doom

geboren: 1693
overleden: 28-02-1762

lid Vroedschap van Schiedam (1724 - 1762).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 270.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 56 (1938) 498.

Strzelczyk, S.W.R., Schiedamse regenten 1710-1740 (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1983) Bijlage 8: personenregister

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 3 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 20-01-1736 - 30-04-1742
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1744 - 30-04-1746
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1748 - 30-04-1751
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1755 - 30-04-1758
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...