personen

Jean Beyer

geboren: 1632
overleden: 1713

lid Vroedschap van Rotterdam (1682 - 1713).

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 254.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 141.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 14-05-1691 - 30-04-1694
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1699 - 30-04-1702
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 14-04-1706 - 16-04-1709
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...