personen

dr. Orck van Doyem

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden vóór 1597. Mogelijk promotie in de rechten, dus 'mr.'.
Overig: was secretaris van Harlingen (Resolutiën der Staten-Generaal 6 (1588-1589), bewerkt door N. Japikse ('s-Gravenhage 1922) 10).

bron voor de persoonsgegevens

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 276.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-08-1579 - 13-03-1580
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-07-1582 - 30-03-1584
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1585 - 1586
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1587 - 1588
namens: Westergo, Barradeel
anderen met deze aanstelling...