personen

mr. Jan Clifford

geboren: 04-01-1768 te Amsterdam
overleden: 27-03-1823 te Amsterdam

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815 (vervallen door niet lichten).

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 145.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 46 (1960) 35.

functies in bovenlokale instellingen

functie: procureur-generaal
instelling: Ministerie van Marine en Koloniën
van: 25-08-1808 - 01-01-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Ministerie van Marine en Koloniën
van: 29-11-1808 - 30-08-1809
anderen met deze aanstelling...

Ingaande 1 januari 1809.

functie: lid
instelling: Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland
van: 30-08-1809 - 31-12-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 19-09-1814 - 22-10-1816
namens: Amsterdam, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 22-10-1816 - 17-10-1819
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...